LOGO
profilsluzbypreco myreferenciekontaktyformular SK UK

PREČO MY?

Ako už povedal Peter Drucker jeden zo zakladateľov moderného manažmentu, žijeme v turbulentnej dobe, čo si v praxi vyžaduje neustále sledovanie zmien nielen na trhu ale aj v legislatíve.

Táto doba kladie vysoké nároky na podnikateľské subjekty hlavne pri sledovaní zmien legislatívy v oblasti daní a účtovníctva. Preto je efektívne zveriť tieto úlohy ľudom, ktorí sa im profesionálne venujú s prihliadnutím na ich praktické skúsenosti.

Pri významnejších legislatívnych zmenách spracovávame vlastný informačný spravodaj pre našich klientov, kde jednoduchou formou upozorňujeme na zmeny, ktoré môžu byť aktuálne v ich podmienkach.

Hlavné výhody využitia našich služieb sú:

1. zníženie Vášho podnikateľského rizika - nesieme plnú zodpovednosť za nami poskytované služby a naša spoločnosť je poistená proti rizikám zo svojej podnikateľskej činnosti v Allianz–Slovenská poisťovňa, a.s.

2. zníženie Vašich nákladov - účtovníctvo dodávateľským spôsobom Vás zbavuje:
• mzdových nákladov na pracovné pozície - účtovník, mzdový účtovník
• nákladov na školenia a vzdelávanie v tejto oblasti
• nákladov vynaložených na pokuty zo strany štátnych inštitúcii za prípadne chyby vo vedení účtovníctva a ostatných evidencií

3. Profesionálne programové a technické vybavenie - naša spoločnosť vlastní licencie na používanie ekonomických softvérov spoločnosti Kros s.r.o.
©2009 | Právne informácie |