LOGO
profilsluzbypreco myreferenciekontaktyformular SK UK

PROFIL

Našim klientom poskytujeme komplexný ekonomický servis a poradenstvo.

Cieľom našej spoločnosti je poskytovať kvalitné služby a tak prispieť k prosperite našich súčasných a budúcich klientov, najmä získaním reálneho obrazu o finančnej situácii klienta, výsledkoch hospodárenia a návrhu riešení na minimalizáciu prípadných budúcich rizík.

Kladieme dôraz na to, aby sa náš servis nekončil uspokojením potrieb tretích osôb (daňových úradov, organizácií sociálneho zabezpečenia, finančných inštitúcií), ale aby poskytoval aj informácie pre potreby vlastného riadenia a riešenia každodenných problémov klienta.

Ing. Pavol Sonlajtner
konateľ spoločnosti
©2009 | Právne informácie |