LOGO
Táto webová stránka je prezentáciou spoločností:

ACCRA s.r.o.
Cabajská 28
949 01 Nitra
IČO 36 558 231
Zapísaná v OR OS Nitra, odd. Sro, vložka č. 14555/N

ACCRA Consulting, s.r.o.
Cabajská 28
949 01 Nitra
IČO 36 826 740
Zapísaná v OR OS Nitra, odd. Sro, vložka č. 20569/N

[späť]